ประกาศรายชื่อกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบตัดสิน
โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดริ พ.ศ.2560


ลำดับ ชื่อกลุ่ม จังหวัด
1 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ชุมชนบ้านป่าตึงงาม) เชียงใหม่
2 โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพฯ
3 อาสาสมัครปิดทองหลังพระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ
4 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง
5 อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โรงเรียนปากช่อง 2 นครราชสีมา
6 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ลำปาง
7 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม แม่ฮ่องสอน
8 กลุ่มเยาวชนจิตอาสาศูนย์การเรียนรู้นอกเวลา (บ้านครูเขียว) นครศรีธรรมราช
9 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา นครศรีธรรมราช
10 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ชลบุรี
11 กลุ่มเยาวชนจิตอาสา สืบสานภูมิปัญญาพัฒนาเมืองน้ำดำ กาฬสินธุ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณฐิติมา เป้าพรหมมา
โทร 02-282-3320
โทรสาร 02-282-6404