• เปิดรับสมัครเยาวชน โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561
 •  


  พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) อาคาร ๖๐๘
  ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
    608 Dusit Palace, Sanam Suepa,
  Sri Ayutthaya Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand
  โทร : ๐๒-๒๘๒-๓๓๒๐ / โทรสาร : ๐๒-๒๘๒-๖๔๐๔ Tel : 02-282-3320 / Fax : 02-282-6404
  อีเมลล์ : admin@utokapat.org
  แผนที่